tor 10.08.2017 09.00 - fre 31.05.2019

Tornbygge verkstad

Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar, Utställningscentret WeeGee - Flitarvägen 5

I verkstaden går vi igenom arkitekturens märkesbyggnader med hjälp av en kort PowerPoint-presentation. Presentationen fokuserar särskilt på höga tornliknande byggnader som skyskrapor. I arkitekturverkstaden diskuterar vi skala och konstruktioner som arkitekturelement. Varje elev får i uppgift att med hjälp av pinnar och varmlim bygga en ramkonstruktion till ett torn. Efter verkstaden får eleverna ta med tornen till sin skola där samtliga elevers arbeten kan samlas till en gemensam utställning, Tornstaden.

En verkstad pågår i 90 eller 120 minuter och ordnas i Arkkis lokaler i Utställningscentret WeeGee eller alternativt i skolans egna utrymmen.

Pris
Priset för en verkstad på Arkki är 165 €/90 min och 180 €/120 min eller i aktuell skola 190 €/90 min och 230 €/120 min.
Materialkostnaden är 2–5 €/barn beroende på uppgift.
Bokningar

Verkstäder kan bokas via Arkkis kansli tfn 050 525 8668 eller e-post info@arkki.net.

Åldersrekommendation
Verkstäderna är lämpliga för 1–9-klassare.
Språk
finska, svenska, engelska