tor 10.08.2017 09.00 - fre 31.05.2019

Rum och designmöbler-verkstad

Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar, Utställningscentret WeeGee - Flitarvägen 5

I verkstaden med temat Form follows function diskuterar vi moderna interiörer och designmöbler. I samband med en inspirationsföreläsning presenteras moderna finländska interiörer och möbler. Varje elev får bygga en interiör med tillhörande möbler av olika pysselmaterial.

En verkstad pågår i 90 eller 120 minuter och ordnas i Arkkis lokaler i Utställningscentret WeeGee eller alternativt i skolans egna utrymmen.

Pris
Priset för en verkstad på Arkki är 165 €/90 min och 180 €/120 min eller i aktuell skola 190 €/90 min och 230 €/120 min.
Materialkostnaden är 2–5 €/barn beroende på uppgift.
Bokningar

Verkstäder kan bokas via Arkkis kansli tfn 050 525 8668 eller e-post info@arkki.net.

Åldersrekommendation
Verkstäderna är lämpliga för 1–9-klassare.
Språk
finska, svenska, engelska