tor 10.08.2017 09.00 - fre 31.05.2019

LEGO® stadsplanering verkstad

Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar, Utställningscentret WeeGee - Flitarvägen 5

Verkstaden inleds med en kort inspirationsföreläsning om grunderna för stadsplanering och framtida byggande. Under den aktiva delen av lektionen får eleverna utifrån egna ritningar bygga en idealstad av legoklossar som placeras ovanpå en verklig stadsplan. Till sist inspekteras staden ur olika perspektiv och eleverna får fotografera den ur olika vinklar med sina mobilkameror.

En verkstad pågår i 90 eller 120 minuter och ordnas i Arkkis lokaler i Utställningscentret WeeGee  eller alternativt i skolans egna utrymmen.

Pris
Priset för en verkstad på Arkki är 165 €/90 min och 180 €/120 min eller i aktuell skola 190 €/90 min och 230 €/120 min.
Materialkostnaden är 2–5 €/barn beroende på uppgift.
Bokningar

Verkstäder kan bokas via Arkkis kansli tfn 050 525 8668 eller e-post info@arkki.net.

Åldersrekommendation
Verkstäderna är lämpliga för 1–9-klassare.
Språk
finska, svenska, engelska