tis 01.05.2018 09.00 - sön 31.05.2020

Klockorientering

Finlands Urmuseum - Flitarvägen 5

Den roliga Klockorienteringer ger förskole- och lågstadieklasserna glädjen och upptäcka och fundera kring klockor. Under äventyret reser vi i klockornas värld och undersöker samtidigt noggrannare vad som kan hittas i museet.

Guidningen kan reserveras från tisdag till fredag. Längden på guidningen 30-45min.

Reserveringar: Huvudguide Johanna Järviniemi, e-post. johanna.jarviniemi@kellomuseo.fi

Bild: Finlands Urmuseum