mån 06.05.2019 13.08 - sön 21.03.2021 17.08

Leksaksmuseets verkstäder

Utställningscentret WeeGee, Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä, Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5

I Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs verkstäder gör vi av återvinningsmaterial leksaker eller redskap som kan utnyttjas i lekar. Verkstädernas teman varierar enligt specialutställningarna. Verkstäderna kan skräddarsys enligt beställarens önskemål.

Vi ordnar även gärna verkstäder hos er på daghemmet eller skolan.

Kolla det aktuella urvalet på museets webbsida: https://lelumuseohevosenkenka.fi/sv/tyopajat-swe/

Evenemangsplats
Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä, Utställningscentret WeeGee
Pris
Pris för en verkstad på museet 80 €/timme.

Pris för en verkstad utanför museet 125 €/timme, minimum 2 timme.
Bokningar

Grupper kan besöka museet från tisdag till fredag efter kl. 9. Gruppens maximistorlek för verkstäder är 15 barn. Kom ihåg att boka guidningen minst två veckor i förväg!

Bokningar: tel. 050-5900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi

 

 

Åldersrekommendation
Fr.o.m. 4-åringar
Språk
svenska
Längd
0,5-1 h

För lärare och fostrare

Pris för grupper:

Hinta työpajalle museolla 80 €/h. Sisäänpääsy ilmainen.

Työpaja museon ulkopuolella alkaen 125 €/h, minimi 2 h. Kysy tarjousta!