tis 09.04.2019 09.00 - sön 07.03.2021 17.09

Rivstart i Fordonsleken -guidning

Utställningscentret WeeGee, Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä, Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5

På guidningen hoppar vi ombord specialutställningen Fordonslek och betraktar resandet och olika fordon på land, luft och hav, samt trafiksäkerhet ur barnets synvinkel. På guidningen kommer barnen att få berätta om sina egna upplevelser och identifiera olika trafikrelaterade föremål som de stöter på under resan.

Evenemangsplats
Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä, Utställningscentret WeeGee
Bokningar

Grupper kan besöka museet från tisdag till fredag efter kl. 9. Gruppens maximistorlek är 20 personer. Kom ihåg att boka guidningen minst två veckor i förväg!

Bokningar: tel. 050-5900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi

Åldersrekommendation
3-6-åringar
Språk
svenska
Längd
35 min.