sön 26.01.2020 15.00 - 16.30

Stunder IV: London Calling

Sellosalen - Musikantplatsen 1 A

Sön 26.1 kl. 15

Barockensemblen Clavicula:

Miika Uuksulainen barockcello
Jukka Kaukola, barockcello
Jouko Laivuori, cembalo

Carl Friedrich Abel: Sonat e-moll

Johann Christian Bach: Sonat op. 17

Giovanni Battista Cirri: Sonat op. 15 nr 2

Francesco Geminiani. Sonat op. 5 nr 5

Pieter Hellendaal: Sonater op. 5 nr 1 och nr 2

Salvatore Lanzetti: Sonat op. 1 nr 9


Konsertens verk har uppkommit i 1700-talets London som en följd av arbetskraftsmigration. Musiker från kontinentala Europa kom till London för att pröva lyckan, ditlockade av det rika konsertlivet och den omfattande publikationsverksamheten. Barockensemblen Claviculas musiker med sina periodinstrument för lyssnarna till stämningarna i London för trehundra år sedan.

Biljetter 15/10/6 € + expeditionsavgift (fr.o.m. 1 €), lippu.fi
Kaikukortti evenemang

Evenemangsplats
Sellosalen