tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 19.00

Fordonslek Express -KULPS! guidning

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

Trafikledaren och ledtrådsföremålen leder skolklassen till att bekantas med trafiken på land, luft och hav. På guidningen färdas vi i specialutställningen Fordonslek och diskuterar trafikens historia, barns trafikleksaker och -lekar, trafikfostran, barnens resor i olika tider samt trafikens miljöpåverkan. Besöket innefattar guidningen och en fördjupande uppgift.

Grupper på över 15 barn delas i två, så att hälften guidas medan andra hälften arbetar självständigt i verkstaden och så byts de om.
Längd ca 60 minuter.

Maximigruppstorlek 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
3.-6.-klasserna
Längd
1 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!