tor 08.08.2019 09.00 - tor 04.06.2020 19.00

Snabbtåg till Fordonsleken -KULPS! -guidning

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

Snabbtåget till Fordonsleken är fyllt av fartens yrsel och åkglädje! Vi vandrar i specialutställningen Fordonslek och bekantar oss med barnens trafikleksaker och -lekar. På guidningen diskuterar vi trafikens historia, trafikfostran, barnens resande i olika tider samt trafikens miljöpåverkan. Besöket innefattar guidningen samt en fördjupande uppgift.

Grupper på över 15 barn delas i två, så att hälften guidas medan andra hälften arbetar självständigt i verkstaden och så byts de om.
Längd ca 60 minuter.

Maximigruppstorlek 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis.
Bokningar

KULPS! -besöket kan reserveras per telefon 050-5900137 eller per epost lelumuseo[a]hevosenkenka.fi helst två veckor i förhand.

Åldersrekommendation
7-9 åk
Längd
1h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!