ons 03.07.2019 17.30 - 18.15

Guidning i KAMU

Esbo stadsmuseum, KAMU, Utställningscentret WeeGee - Flitarvägen 5

Under guidningen bekantar vi oss på ett lätt sätt med berättelser ur Esbos historia eller med det havsnära Esbo. Deltagarna får bestämma språket: finska, svenska eller engelska. 

Pris
Utställningscentret WeeGee: 12€ / 10 €, under 18-åringar och över 70-åringar gratis