tis 19.02.2019 09.00 - sön 02.02.2020 17.00

Människan och havet -guidningen

KAMU - Ahertajantie 5

Den interaktiva guidningen Människan och havet passar för elever i alla åldrar. Under guidningen studerar vi livet vid havet och på dess villkor ur ett naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Hurudana färdigheter krävs på havet? Hur har människan inverkat på havet tidigare, och hur påverkar man det idag? Erbjuds 19.2.2019-2.2.2020.

Utställningen Blicken mot horisonten berättar om de förändringar som skett i det havsnära Esbo vad gäller näringarna och fritiden och hur man förhåller sig till naturen. Havslandskapen leder besökaren till havstematiken i utställningen. Du kan stanna upp och utforska olika element, spela, dyka eller meta. Längs rutten, som är utmärkt med sjömärken, kan du även bekanta dig med stensviksbornas berättelser och minnen från havet.

Utställningen Blicken mot horisonten i KAMU 14.2.2019-2.2.2020

Evenemangsplats
KAMU, Näyttelykeskus WeeGee
Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Längd
60 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!
Pris för grupper:

Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper.