tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 19.00

Museistig KULPS! -besök

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

På denna visit bekantar vi oss med barndomens historia genom kvistiga gåtor och trevlig pyssel. Visiten innehåller guidningen Museistig och verkstaden Världens smalaste häst. Grupper på över 15 barn delas i två, så att hälften guidas medan andra hälften arbetar i verkstaden, och så byts de om. Längd 1,5 h.

Guidningen Museistig erbjuder lekfullt huvudbry för eleverna. Ledda av gåtor och svar bekantar vi oss med samlingarna i museets Ett skepp kommer lastat -grundutställning, och lär oss samtidigt om gångna tiders barndom, leksaker och lekar.

I verkstaden Världens smalaste häst bekantar vi oss med en väldigt traditionell barnleksak, som är fortfarande i bruk. Käpphästen har varit populär i årtionden och den har i dag en stark skara entusiaster. I verkstaden får eleverna pyssla en helt egen papphövad käpphäst. Längd ca 45 minuter.

Maximigruppstorlek 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
1.-6.-åk
Längd
1,5 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!