tis 23.04.2019 08.00 - fre 27.09.2019 16.00

TULPANBUBBLAN – börskraschen och pengarnas uppkomst

TOTEM-teatern -

TULPANBUBBLAN är ett modernt lärostycke om penningens natur och om att spela med pengar, riktat till skolelever. Åskådarna får vara med om att leka tulpanauktion i 1600-talets Amsterdam. I pjäsen, som grundar sig på de historiska händelserna kring tulpanmanin, lotsas publiken genom penningens historia av Mäklaren, som är ordförande för auktionshuset, och rikemannen Joakim. I auktionens hetta får barnen lära sig vad som är penningens kärna. ”Pengar är en vansinnigt fin uppfinning, barn!”

Den interaktiva föreställningen är skriven och regisserad av Janne Saarakkala från Helsingfors. Saarakkala, författare och regissör, är en modig förnyare av teaterkonsten och har fått erkännande som en mångfacetterad och experimenterande performanceartist.

Till uppsättningen hör också publikarbete som erbjuder eleverna verktyg för att tolka postdramatisk teater och behandlar publikens erfarenhet av att delta i föreställningen. De skolor som beställer föreställningen får läromaterial och i mån av möjlighet ordnas Vad är den värd? -verkstäder. Som helhet ger föreställningen, verkstäderna och läromaterialet impulser till en undervisning i enlighet med den nya undervisningsplanen.

På scenen: Jan-Christian Söderholm och Päivi Rissanen

Manuskript och regi: Janne Saarakkala | Översättning: Annina Enckell | Scenografi och kostymdesign: Paula Koivunen | Ljusdesign: Jaanus Lintera | Ljuddesign: Janne Saarakkala | Grafisk design, trailer och fotografering: Tomi Suovankoski | Publikarbete: Camilla Anderzén | Produktion: TOTEM-teatern/Tiina Piispa

Riktad till skolelever.
Längd: 55 min + 5 min avslutande diskussion
Spelperioder: 23.-26.4.2019 och 23.-27.9.2019.

Utrymmet kan vara en gymnastiksal eller motsvarande, golvutrymmet som behövs är cirka 7x4m i mitten av en sal, det omkringliggande utrymmet reserveras för publiken. TOTEM-teatern står för all teknik som föreställningen kräver.

 

Evenemangsplats
Pjäsen kan beställas till skolorna.
Pris
Avgiftsfri som KULPS!-tjänst. Normalpris 530 €.
Bokningar

info@totemteatteri.com, tel. 050-5470706

Åldersrekommendation
skolelever
Språk
svenska
Längd
60 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!
Pris för grupper:

TOTEM-teaterns föreställningar och verkstäder beställs till skolan. Elevernas minimi-antal, med vilka man kan beställa föreställningen till skolan som en KULPS!-helhet inom En gång per år, är 65 elever (dvs. ca tre klasser), till vilka man även får en helhet som består av tillhörande Vad är den värd?-verkstad/klass (sammanlagt 3 verkstäder). Verkstäderna är inte obligatoriska men tillhör TOTEM-teaterns KULPS!-helhet En gång per år till minst 65 elever. Skolan kan beställa även fler än en föreställning som KULPS!-tjänst.

Till TOTEM-teaterns föreställning kan även andra elever från skolan delta enligt teaterns maximi-antal åskådare (max 200 elever/föreställning) utan att eleverna förbrukar sitt En gång per år KULPS!-besök. Dessa andra elever kan dessutom besöka någon annat En gång per år KULPS!-mål.

Föreställningens normalpris är 530 €. Högst 200 åskådare ryms med på en föreställning.