lör 11.01.2014 11.00 - sön 03.02.2030 17.00

Beröring: Saastamoinenstiftelsens förnyade samlingsutställning

EMMA - Esbo moderna konstmuseum - Flitarvägen 5

Saastamoinens stiftelsens samlingsutställning Beröring presenterar aktuell finländsk och internationell samtidskonst. Det centrala temat i utställningen Beröring är mänsklighet, och de olika sektionerna av utställningen behandlar människans relation till den omgivande verkligheten.

Utställningen öppnade första gången för publik år 2014. Beröring är en exceptionell samlingsutställning eftersom den regelbundet förnyas, både verk för verk och sektion för sektion. De regelbundet återkommande uppdateringarna av utställningen fördjupar temat av mänsklighet och ger det nya dimensioner. För kurateringen svarar EMMAs och Saastamoinens stiftelsens experter.

Pris
12/10 €, fritt inträde för personer under 18 och över 70 år.