På samlingsutställningen Beröring vårdar vi kroppen med lugna övningar och iakttar de förnimmelser som konsten framkallar. Instruktör är Rani Saarinen, instruktör i dans och aktiv närvaro.