Lör 11.01.2014 11.00 EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Saastamoinens stiftelsens samlingsutställning Beröring presenterar aktuell finländsk och internationell samtidskonst. Det centrala temat i utställningen Beröring är mänsklighet, och de olika sektionerna av utställningen behandlar människans relation till den omgivande verkligheten.