Mötesplats för kultur i Hagalund

Utställningscentret WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992). Utställningscentret har fyra museer: EMMA – Esbo moderna konstmuseumEsbo stadsmuseums KAMU, Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä och Finlands Urmuseum. I WeeGee finns också en restaurang Lumière WeeGee och museibutiken EMMA Shop. På gården står Futurohuset ritat av arkitekt Matti Suuronen som är öppet för allmänheten från maj till september. Utställningar finns också på Studio Suuronen. WeeGee erbjuder sina besökare inspiration och upplevelser året runt. Välkommen!

Esbo stads evenemangs- och kulturtjänsters säkerhetsarrangemang hösten 2020

Välkommen på ett säkert besök till Utställningscentret. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att besök till oss är säkra och angenäma. Därför har vi planerat om vägen genom utställningarna, i våra sedan tidigare rymliga lokaler och satsat på hygienen.

Vi följer regionförvaltningsverkets, Institutet för hälsa och välfärds, undervisnings- och kulturministeriets samt Esbo stads säkerhetsanvisningar och säkerhetsrekommendationer. 

Läs säkerhetsanvisningarna för kunder när du besöker Utställningscentret. Vi uppdaterar anvisningarna omedelbart om det behövs.
Vi ser fram emot att se dig igen!

Personalen på WeeGee


Allmänna säkerhetsanvisningar

•    Vi förutsätter att alla besökare över 15 år använder ansiktsskydd i våra lokaler och på våra evenemang.
•    Stanna hemma om du är sjuk eller om du misstänker att du kan vara sjuk.
•    Använd handspriten som finns i entréhallen, restaurangen och museerna. Vi har effektiviserat städningen av våra lokaler.
•    Hosta rätt – antingen i ärmen eller i en engångsnäsduk, som du genast slänger.
•    Betala helst med kort eller med kontaktlös betalning när du köper biljett, eller använd Museikortet.
•    Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra besökare och personal när du köar till biljettförsäljningen och restaurangen. Visa hänsyn till andra när du rör dig i Utställningscentret WeeGee.

 
Åtgärder inom kundbetjäningen, på utställningarna och i restaurangen

•    Vi städar lokalerna som är i användning enligt Arbetshälsoinstitutets covid-19-städanvisning. Vi torkar av dörrhandtag och de ytor som folk     rör vid med desinficerande tvättmedel flera gånger per dag.
•    Servicediskarna har droppskydd.
•    Endast ett sällskap i taget får besöka Futurohuset.
•    Inne i Utställningscentret WeeGee finns skyltning och personal som visar hur besökarna ska röra sig i lokalerna.
•    Hissen får användas av högst två personer per gång eller av ditt sällskap, annars kan vi inte följa säkerhetsavstånden.
•    En del kundplatser i restaurangen har plockats bort så att kunderna kan hålla säkerhetsavstånden.
•    Vi har plockat bort föremål som är avsedda för att beröras ur museerna och andra lokaler som är till för besökare.
•    Om du kommer på något att fråga under ditt besök hos oss, eller om du vill kommentera något i våra säkerhetsarrangemang, vänligen kontakta vår     kundservice eller någon annan i personalen.
 

 

Ahertajantie | Flitarvägen 5 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 3260 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 9 816 31818 | weegee.info@espoo.fi