Besök kamu med din grupp

Body

Esbo stadsmuseum erbjuder undervisningstjänster för barn i alla åldrar. Museibesöket stöder skolundervisningen och kan kombineras med många olika läroämnen. 

Museibesöken är alltid gratis för daghems- och skolgrupper. För att förbereda sig på klassens museibesök får lärare gratis bekanta sig med utställningarna på KAMU genom att visa upp sitt kort från Undervisningssektorns fackorganisation vid biljettförsäljningen i utställningscentret WeeGee.

Det är nödvändigt att på förhand boka en tid för gruppens museibesök. Det lönar sig att förbereda museibesöket på förhand med gruppen och ge bakgrundsinformation om utställningen – varför besöker vi museet och vad kommer vi att se där. Läraren har ansvar för eleverna under hela besöket!

Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Guidningar

Guidningar för daghems- och förskolegrupper 
Guidningar för lågstadiegrupper
Guidningar för högstadiegrupper 
Guidningar för elever i andra stadiets utbildning 

KAMUs Salong

Daghems- och skolgrupper kan gratis reservera undervisningsrummet Salongen i samband med museibesöket för att göra grupparbeten, ha lektioner eller äta matsäck. Meddela om behovet då du reserverar en guidning. I Salongen finns en dator, videokanon och sittplatser vid bordet för ca 30 elever.

LÄR KÄNNA DET FÖRFLUTNA PÅ INTERNET

MOBILGUIDER

Bekanta dig med ett historiskt objekt med hjälp av museets mobilguider! Med museets mobilguider som finns på internet kan man bekanta sig med bland annat Pentala skärgårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Träskända herrgårdspark, Hagalund eller viktiga platser under inbördeskriget 1918 i Alberga på plats eller från klassrummet. I mobilguiden för Villa Rulludd ingår en frågesport som elever i årskurs 7 har gjort för grundskoleelever. Mobilguiderna kan användas med mobila enheter med internetuppkoppling på plats eller i klassrummet på datorer med internetuppkoppling.

www.tarinasoitin.fi/espoonkaupunginmuseo

FINNA.FI – HISTORIA MED EN SÖKNING

Hur såg Esbo ut förr i tiden? Du kan bekanta dig med utvalda smakbitar ur stadsmuseets samlingar på söktjänsten Finna.fi. Materialet som finns publicerat i Finna kan fritt användas av skolor och andra intresserade (CC BY-ND 4.0-licens). På Finna publiceras hela tiden nya bilder och annat material.

www.ekm.finna.fi  

Var hittar man material för grupparbeten under lektionerna? Hur lär man ut informationssökning på ett säkert sätt? I webbtjänsten Finna Klassrum sammanställs materialpaket som har skräddarsytts för grundskolans och gymnasiets läroplaner och som kan utnyttjas bland annat i undervisningen i historia, samhällskunskap, modersmål och litteratur samt bildkonst. Bekanta dig med Esbo stadsmuseums och andra finländska museers materialpaket i Finna Klassrum!

www.finna.fi/luokkahuone

Nyhetsbrev för skolan

Beställ nyhetsbrevet för lärare, där du kan läsa om museets aktuella evenemang, guidningar och andra tjänster riktade till daghems- och skolgrupper.

Beställ här >>