Guidningar för daghems- och förskolegrupper 

Body

Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Guidningar i utställningen Blicken mot horisonten

Människan och havet, 60 min

Den interaktiva guidningen Människan och havet passar för elever i alla åldrar. Under guidningen studerar vi livet vid havet och på dess villkor ur ett naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Hurudana färdigheter krävs på havet? Hur har människan inverkat på havet tidigare, och hur påverkar man det idag? Erbjuds 19.2.2019-2.2.2020.

Läs mer om utställningen här.

Guidningar i utställningen Tusen berättelser om Esbo

Utställningen Tusen berättelser om Esbo berättar om Esbos historia under fem olika tidsperioder. Upplev livet under stenåldern på säljägarnas ö, i den medeltida byn, i herrgårdar och stugor, i Köklax i en tegelarbetares torp och i Finlands näst största stads förorter. I utställningen berättas hur Esbo föddees, vilka esboborna är och hur Esbo blev den stad den är idag. 

Sångresan, 30-45 min 

På Sångresan tar vi oss fram genom Esbos historia genom att sjunga bekanta sånger tillsammans. Med hjälp av sångerna bekantar vi oss med människornas liv under olika tidsperioder i Esbo. Rekommenderas för 1–5-åringar.
OBS! Sångresor kan bokas fr.o.m. den 5.9.2017.

Vi backar in i gångna tider, 45-60 min 

Hur var det att leva på mammas, mormors och gammelmormors tid? Eller hos en jägarfamilj på stenåldern? Vi backar bandet och tar oss från förorternas stad ända till förhistorien. Vi bekantar oss med människornas liv under olika tidsperioder genom att leka och berätta berättelser från gångna tider. Rekommenderas för elever i förskoleåldern, men passar också för 5-8 åringar.