Guidningar för daghems- och förskolegrupper 

Body

Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!
 

Guidningar i utställningen Allt och inget: Arkitekterna Kaija + Heikki Siren (23.10.2020-9.1.2022)
 

VARFÖR FINNS DET FULA BYGGNADER? 45-60 MIN

Hurudana är miljöerna som de små esboborna bor i idag? Är hemmen och daghemmen hemtrevliga och endamålsenliga? I utställningen presenteras hem och skolor, som tänktes vara bra för barnen för 50 år sedan. Under den lekfulla och diskuterande guidningen funderar vi kring hur bra bostadshus planeras av arkitekterna. Rekommenderas för barn i 5-6-års åldern samt i åk 1-2. 
 

Guidningar i utställningen Tusen berättelser om Esbo
 

SÅNGRESAN, 30–45 MIN.

På sångresan färdas vi genom Esbos historia genom att sjunga bekanta visor. Med hjälp av visorna lär vi oss om människornas liv i Esbo under olika tider. Småbarnspedagogik (1–5-åringar)

BACKA IN I HISTORIEN 45–60 MIN.

Hur ringde man kompisarna före mobiltelefonernas tid? Hur såg det ut i hemmen i Esbo under morföräldrarnas tid? Och vad åt säljägarna vid lägerelden för tusentals år sedan? Under den här guidningen lägger vi i backväxeln och backar ut från förorternas stad hela vägen till forntiden. Vi lär oss om livet i olika tider genom att diskutera och skapa. Småbarnspedagogiken (5–6-åringar), lågstadiet (åk 1–3)