Guidningar för åk 1-6

Body

Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Guidningar i utställningen Blicken mot horisonten

Människan och havet, 60 min

Den interaktiva guidningen Människan och havet passar för elever i alla åldrar. Under guidningen studerar vi livet vid havet och på dess villkor ur ett naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Hurudana färdigheter krävs på havet? Hur har människan inverkat på havet tidigare, och hur påverkar man det idag? Erbjuds 19.2.2019-2.2.2020.

Läs mer om utställningen här.

Guidningar och verkstäder i utställningen Tusen berättelser om Esbo

Utställningen Tusen berättelser om Esboberättar om Esbos historia under fem olika tidsperioder. Upplev livet under stenåldern på säljägarnas ö, i den medeltida byn, i herrgårdar och stugor, i Köklax i en tegelarbetares torp och i Finlands näst största stads förorter. I utställningen berättas hur Esbo föddees, vilka esboborna är och hur Esbo blev den stad den är idag. 

Vi backar in i gångna tider, 60 min 

Hur var det att leva på mammas, mormors och gammelmormors tid? Eller hos en jägarfamilj på stenåldern? Vi backar bandet och tar oss från förorternas stad ända till förhistorien. Vi bekantar oss med människornas liv under olika tidsperioder genom att leka och berätta berättelser från gångna tider. Rekommenderas för elever i förskoleåldern, men passar också för 5-9 åringar.

Spår från gångna tider, 60 min.

Hur levde man i Esbo före oss och hurudana spår lämnade människorna efter sig, som man kan utforska? Guidningen i utställningen Tusen berättelser om Esbo fördjupar sig i olika skeden i Esbos historia och i vilka historiska källor som finns till hands.  Rekommenderas speciellt åt elever i åk 4 men passar även för åk 5-6 och för grupper som studerar historiska källor.   

Guidningen kan kombineras med den fördjupande verkstaden Minnenas karta, vid vilken besökarna genom att teckna och skriva utforskar sin bakgrund och sin plats i släktledet. Guidningen och verkstaden tar sammanlagt 90 minuter.

Förhistoriskt liv, 60 min 

Slå dig ner i stenåldershuset och bekanta dig med förhistorien! Under guidningen berättas hur människorna levde i Esbo för flera tusen år sedan. Vi undersöker även de material, redskap och arbetssätt som användes. Tillsammans funderar vi kring hur förhistorien undersöks och hurudana tolkningar som kan göras av fynden. Rekommenderas för elever i åk 4.-5.

Guidningen kan enligt önskemål förlängas till en helhet på 90 min, där vi i smågrupper har möjlighet att pröva på olika verkstäder som vi inte hinner med under guidningen.

En klass kan delta som en grupp i en guidning. Guidningen Förhistoriskt liv kan dock beställas för parallellklasser på samma gång. Då erbjuder vi vardera klassen en guidning och en fördjupande verkstad. Då två klasser samtidigt besöker museet är besökets längd två timmar.

Den medeltida byn, 60 min 

Under guidningen kikar vi in i bybornas dagliga liv och den livliga handeln de bedrev. Vi tar även del av den unika, arkeologiska forskningen kring byn Mankby. Vi funderar kring varifrån kunskapen om historien kommer och vad den berättar om det medeltida byalivet i Esbo. Rekommenderas för elever i åk 5.-6.