Årskurs 1-6

Body

Boka tid för museibesöket på förhand. Bokningar och förfrågningar per telefon tis–fre klo 9–16, puh. 09 816 27337. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen! Tips inför museibesöket>>

Allmänna guidningar

Livet på Glims förr, 45-60 min 

På den interaktiva guidningen bekantar vi oss med livet på landet förr i tiden, på Glims och i Esbo i allmänhet. Guidningen hålls inomhus i den gamla stugan, men det är bra att klä sig  enligt vädret, då vi även rör oss utomhus. Vi rekommenderar att ni reserverar tid för att självständigt besöka de andra museibyggnaderna på området. Ordnas 14.1.-10.5. och 1.9.-31.10. Rekommenderas speciellt för 2.-3. -klassister, men passar även 6-12 åringar.

Bekanta dig med Glims, 30-45 min

Glims hemman har varit på samma plats i århundraden. Det har varit hem och arbetsplats för tusentals människor och djur. Som museum har Glims varit redan i 60 år. På guidningen berättar vi historier och diskuterar Glims och Esbos landsbygdshistoria. Ordnas 14.1.-10.5. och 1.9.-31.10. Passar alla åldrar.

Temaguidningar

Årstiderna på Bondgården, 30 min

Vad gjorde man vid just denna årstid på den självförsörjande bondgården? Hur gav högtiderna variation mot den hektiska vardagen på landsbygden? Guidningens innehåll varierar beroende på årstiden. Ordnas 14.1.-10.5. och 1.9.-31.10. Rekommenderas speciellt för 1.-klassister, men passar alla åldrar.

Det var en gång en by som hette Karvasbacka - kulturhistoriska spår i lanskapet, 60 min

Glims hemman är beläget i byn Karvasbacka. Karvasbacka är en gammal boplats. Under marken gömmer sig intressant historia från det förgångna. Rekommenderas för 4.-6. -klassister. På guidningen rör vi oss utomhus. Ordnas 14.1.-10.5. och 1.9.-31.10. Kläder enligt väder.

Byggnadskultur, 60 min 

Vi bekantar oss med de gamla byggnaderna som hört till bondgården och deras detaljer genom att rita och undersöka dem enligt anvisningar. Rekommenderas för elever i åk 5 och uppåt. Längd introduktion 15 min. + ritande 45 min.

Handarbeten, 45-60 min 

På den interaktiva guidningen bekantar vi oss med handarbetets betydelse på en självförsörjande bondgård. Vi går igenom handarbetsprocesser från material till färdigt bruksföremål.  Rekommenderas för elever i åk 5 och uppåt.

Mathushållningen, 45-60 min 

Den interaktiva guidningen behandlar varifrån maten kommer och hur bondgården förr i tiden upprätthöll självhushållning. Rekommenderas för elever i åk 5 och uppåt.

Guidningar i anknytning till årets gång

Utomhuslekar, 30 min 

Under den av guiden ledda lekstunden utomhus leker vi gamla och nyare lekar tillsammans i den vackra, lantliga miljön på Glims. Utekläder enligt väderlek! Utomhuslekarna passar barn som kan leka lekar med regler i grupp.

De flitiga hönorna, 30 min 

På Glims bor det hönor av Alhos lantras. Under guidningen berättar vi om hönornas liv, skötsel och historia. Guidningar ordnas då hönorna är utomhus. Fråga museets personal om tidtabellerna för hönornas utevistelse. Guidningen lämpar sig för alla åldrar.

Julfirande förr, 30 min 

Under guidningen berättas om gamla jultraditioner, deras bakgrund och ursprung. Guidningarna hålls då Glims stuga klätts i sin forna julskrud, från första advent till Tjugondag Knut 13.1. Guidningen lämpar sig för alla åldrar.

Tomterundan, 45-60 min

Tomterundan är en stämningsfull guidning där vi tillsammans med en guide smyger runt i lyktans sken i de olika museibyggnaderna på jakt efter spår av hustomtarna. Vi lyssnar till berättelser om tomtarna, som skyddar de olika byggnaderna. Vi har ett begränsat utbud av tomterundor, på grund av att de endast ordnas de tre sista veckorna i november. Det lönar sig att reservera rundan i god tid! Utekläder enligt väderlek!

Museibesök utan guidning

Det går bra att komma och besöka Glims gårdsmuseums museiområde också utan guidning. I museibyggnaderna finns det flera interaktiva element som man kan pröva på då man rör sig tillsammans med en vuxen. Vi ser helst att också de grupper som rör sig självständigt på området anmäler sitt besök, ring oss ti-fre kl. 9-16 på tfn 09 816 27337.

Vårutflykt

Vårutflyktsäsongen på Glims gårdsmuseum är från mitten av maj till midsommar. Under utflyktsäsongen bjuder vi in dagis- och skolgrupper på utflykt till det historiska kulturlandskapet, under uppsyn av sina lärare. Ni kan bl.a. självständigt besöka museibyggnaderna med hjälp av uppgifter, följa med dagens arbetsuppvisning, besöka den gamla stugan, kolla in den temporära utställningen och äta mellanmål på vår stora gårdsplan. Passar alla åldrar.