Utställningar i KAMU

Body

Tusen berättelser om Esbo

Vår permanenta utställning om Esbos historia

Utställningen berättar om Esbo under fem olika perioder, på fem olika platser: stenålderns säljägare i Bosmalm, medeltidens bönder i Mankby, herrskap och allmoge i Alberga, fabriksarbetare i Köklax och stadsliv i förorterna. I utställningen får du veta hur Esbo blev till, vilka esboborna är och hur dagens Esbo har utvecklats.

Läs mer om utställningen