Kulturutbudet för barn- och ungdomsgrupper under en adress

Webbplatsen för Esbo kulturpedagogik är avsedd för lärare och pedagoger inom småbarnspedagogiken, grundskolorna och andra stadiet som hjälpmedel för att söka information. Kulturutbudet för barn- och ungdomsgrupper i Esbo finns samlat under fliken Kulturpedagogikevenemang.

På webbplatsen för kulturpedagogik kan du söka information om kulturprogram som passar din grupp. Du kan filtrera innehållet på fliken Kulturpedagogikevenemang till exempel enligt målgrupp eller kulturområde. Skriv in namnet på aktören i sökfältet om du söker utbud av en viss kulturaktör. Viktig information för lärare och pedagoger finns samlad på varje sida som en egen helhet. När du hittar ett lämpligt evenemang, kontakta kulturaktören direkt.

Innehållet uppdateras varje säsong: höstens program publiceras i maj och vårens program i december. Kulturaktörerna ansvarar själva för att innehållet är aktuellt. Webbplatsen upprätthålls av Esbo stads resultatenhet för kultur

Glada kulturupplevelser!

Innehållen i kultur- och biblioteksstigen KULPS!

Innehållen i grundskolornas kultur- och biblioteksstig KULPS! har också samlats under fliken Kulturpedagogikevenemang på webbplatsen för kulturpedagogik. Du kan filtrera innehållen på basis av KULPS!-kategori och KULPS!-årskurs.

Kultur- och motionsstigen KULPS! är ett medel för kulturpedagogik och fysisk fostran i grundskolorna i Esbo. Innehållen i KULPS!-stigarna är en avgiftsfri del av undervisningen. Det är alla elevers rätt att mångsidigt utnyttja KULPS! som en del av undervisningen.

Läs mer om KULPS!

Barn på Konstkittling-festivalet i Esbo kulturcentrum 2016
Kulttuurin tulosyksikkö | Resultatenheten för kultur | Cultural Unit | Karaportti 1 | Karaporten 1, 02610 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 30 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

kulttuuriespoo@espoo.fi