Historia på nätet

Body
MOBILGUIDERNA

Bekanta dig med ett historisk objekt med hjälp av en mobilguide! Med hjälp av museets mobilguider på webben kan man bekanta sid med bl.a. Pentala skärgårdsmuseum, villamuseet Villa Rulludd, Träskända park, Hagalund eller med inbördeskrigets (1918) centrala platser i Alberga antingen på platsen i fråga eller från det egna klassrummet. I mobilguiden om Villa Rulludd finns även en frågesport med för grundskole-elever, som är gjord av elever i åk 7. Mobilguiderna fungerar med mobilapparater som fungerar med internet på plats och ställe eller i klassrummet med en dator med internetuppkopplin.

Bekanta dig med Esbo stadsmuseums mobilguider på Seinätön museo underlaget.

 

FINNA.FI - MUSEETS HISTORISKA MATERIAL MED ETT SÖK

Hur såg det ut i Esbo förr i tiden? I Finna.fi-söktjänsten kan du fördjupa dig i Esbo stadsmuseets utvalda delar på nätet.  Bilder och även annat material publiceras kontinuerligt i Finna. Materialet i Finna kan fritt användas av skolor och andra intresserade. Bekanta dig med Esbo stadsmuseums fritt användbara material på adressen: ekm.finna.fi 

Vad kan jag använda för material åt eleverna då de ska göra grupparbeten? Hur kan jag lära ut hur man på ett säkert sätt kan söka information? Finna Klassrum -tjänsten samlar materialpaket för elever i grundskolan och gymnasiet. Materialet kan användas bl.a. i undervisningen för historia, samhällslära, modersmålet och i bildkonstundervisningen.

Bekanta dig med Esbo stadsmuseums och andra finska museers materialpaket i Finna Klassrum.

 

Havet och människan

Med hjälp av materialpaketet Havet och människan kan du bekanta dig med livet på och kring Östersjön från början av 1900-talet till nutid.

Materialpaketet är uppdelat i fem helheter: Närings- och yrkesverksamheten i skägården, Färdmedel i skärgården, Människans inverkan på havet, Skärgårdsliv- vardag och fritid i skärgården och Skärgårdsbor.  Du kan bekanta dig med en helhet eller med alla! I början av varje tema finns idéer till uppgifter som kan användas i undervisningen.

 

Småindustrin i Finland från 1930-talet till 1980-talet

Med hjälp av materialpaketet Småindustrin i Finland och dess utveckling kan du läsa om den finländska småindustrin fungerade från 1930 - 1980-talet. Lindholms såg och Köklax glasbruk är här exempel på den tidens industrier.

 

Inbördeskriget i huvudstadsregionen

Materialpaketet Inbördeskriget i huvudstadsregionen ger dig information om det första världskriget och om hur inbördeskriget år 1918 förlöpte i huvudstadsregionen.

I materialpaketet betonas speciellt arbetet på befästningskedjorna, människoödena under inbördeskriget samt tyskarnas roll i kriget. När du läser materialet får du bl.a. läsa ett brev, som är skrivet på fånglägret av en rödgardist och hur vallgravarna byggdes. 

 

MATERIALPAKETET ESBO I INBÖRDESKRIGET

På sidan Espoo sisällissodassa (på finska!) har vi på museet samlat länkar till öppna material som finns tillgängliga för alla på nätet samt exempel på material som finns i Esbo stadsmuseums samlingar. Materialen är fritt tillgängliga för skolor och andra intresserade. Dokumenten får inte ändras utan lov och Esbo stadsmuseum ska nämnas som källa ifall material används.

 

FÖLJ OSS!

Facebook

Instagram

Twitter

Finna

Naapurin suusta -blogi