Inom kort

Body

Bodom Ämmässuo – Staden i bild 18.3.–13.9.2020

Vad berättar fotografierna om staden i omvandling? Esbo stadsmuseum ställer ut bildarkivets populäraste fotografier från olika stadsdelar.


Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren
23.10.2020–9.1.2022

Utställningen är den första i sitt slag i Finland, som ur ett brett perspektiv berättar om arkitektparets produktion. Utställningen öppnas på Kaija Sirens 100-årsdag. Arkitekternas produktion från 1950-1960 -talet presenteras speciellt genom objekt i Esbo: Otnäs kapell, som är känt både nationellt och internationellt, finns med, liksom även trädgårdsstaden Hagalunds experimentella radhus, för att inte glömma skolorna.