Personal

Body
Tero Kaakkunen 
Produktionschef

- Sellosalens direktör
  (budgeten, personalen och programprofilen)
- produktionen av klassisk musik och rytmmusik

tel. 050 494 6788
tero.kaakkunen(at)espoo.fi

 

   
Salomon Österlund 
Driftchef

- chef för teknisk personal
- konsultation och förverkligande av produktioners teknisk planering
- scentekniska arbeten
- tekniskt inköp

tel. 050 566 6473
salomon.osterlund(at)espoo.fi

 

   
Jasmin Louhivuori 
Marknadschef

- evenemangsinformation och marknadsföring
- salens uthyrning (konserter, evenemang, föreställningar)
- företagssamarbete
- produktionsuppgifter

tel. 050 340 2266
jasmin.louhivuori(at)espoo.fi

 

   
Teemu Hokkanen
Kulturproducent

- barnkulturproduktioner
- företagsevenemang
- produktionsuppgifter
- evenemangsinformation och marknadsföring

tel. 046 877 2307
teemu.hokkanen(at)espoo.fi

 

   

Laura 'Lani' Nordlund
Kulturproducent

- kulturevenemang
- produktionen av klassisk musik och rytmmusik
- evenemangsinformation och marknadsföring
- produktionsuppgifter

tel. 050 301 9428
laura.nordlund(at)espoo.fi

 

   
Tuomas Ånäs 
Scenmästare

- produktions arrangemang
- scentekniska arbeten
- konsultation av produktioners teknisk planering

tel. 043 824 5351
tuomas.anas(at)espoo.fi

 

   
Rami Helin 
Ljus- och ljuddesigner

- ljusplanering
- teknisk förverkligande av ljusplanering och konsultation
- ljudplanering teknisk förverkligande
- ljus- och ljudarbeten

tel. 043 827 2852
rami.helin(at)espoo.fi

 

   
Nina Sivén 
Ljusdesigner

- ljusplanering
- teknisk förverkligande och konsultation av ljusplanering
- ljusarbeten
- fotografering

tel. 050 428 9495
nina.siven(at)espoo.fi

 

   
Tarmo Pesonen 
Ljuddesigner

- ljudarbeten
- teknisk förverkligande och konsultation av ljudplanering

tel. 050 465 6742
tarmo.pesonen(at)espoo.fi

 

   
Janne Helenius 
Entréhallsansvarig

- ansvarig för entréhallens betjäning
- jourtjänster, transpotering och "rouding"

tel. 050 494 6833
janne.helenius(at)espoo.fi