Lokaler

Body

KannuKinos filmer visas i Kannusalen som ligger i Kannbrobackens underjordiska skyddsrum mycket nära Esbo station. Ytterligare uppgifter om Kannusalen.