För skolor och daghem

Body

Tjänster på museet

Esbo stadsmuseums tjänster för daghem erbjuder ett kikhål till hur människorna levde förr i tiden. På våra museers verksamhetsställen runt om i Esbo kan elever och studerande i olika åldrar se, uppleva och pröva på.

Till Esbo stadsmuseums museifamilj hör KAMU i Utställningscentret WeeGee, Glims Gårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Lagstads skolmuseum och Pentala skärgårdsmuseum.

Bekanta dig med vårt utbud av tjänster för skolor och daghem och välj en eller flera visiter per år. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, för skole- och elevgrupper.

Mer info om tjänster för skolor på museet:

KAMU, Utställningscentret WeeGee
Glims gårdsmuseum
Villamuseet Villa Rulludd
Lagstads skolmuseum
Pentala skärgårdsmuseum

Kultur- och motionsstigen KULPS

Esbo stadsmuseums tjänster för skolor är en del av Esbos KULPS!-stig. KULPS! - Kultur- och motionsstigen är Esbos kultur- och motionsuppfostransplan, som erbjuder kostnadsfria kultur- och motionsbesök för grundskole-elever under skoldagen, som en del av undervisningsplanens undervisning. Målet är att varje elev får besöka stigen minst en gång per läsår.

Esbo stadsmuseums alla tjänster för skolor för till den kategorin av tjänster som man kan använda hur många som helst av med undantag av Pentala skärgårdsmuseums utflyktspaket, som hör till kategorin En gång per läsår för skolelever i åk 4-6. Bekanta dig med tjänsterna för skolelever på de olika museernas hemsidor.

Kulturspaning 

Kulturspaning utgör en del av småbarnspedagogiken och förverkligas tillsammans med kulturaktörer. Kulturspaningen har två delar: Barnens spaning och pedagogernas spaning. I barnens spaning besöks daghemmet av professionella konst- och kulturaktörer som tar med sig föreställningar, verkstäder eller leder aktiviteter som är utformade för barn. Vissa daghem får istället ta emot ett materialpaket, utformat av kulturaktörer, som reser runt bland daghemmen. Kulturspaningen ger barnen en möjlighet att känna delaktighet och tillför möjligheter till barnens jämställdhet genom att ge alla barn möjligheter till att få konst- och kulturupplevelser. Stadsmuseets kulturspaning åt daghemmen är ett lånepaket, som innehåller material för alla sinnen. Paketets tema är mat, vilket är ett bekant och vardagligt tema för alla barn inom alla olika kulturer!

Historia på nätet

MOBILGUIDERNA

Bekanta dig med ett historiskt objekt från ditt klassrum eller på plats och ställe med hjälp av mobilguiderna. I tjänsten Seinätön museo hittar du mobilguiden för Pentala skärgårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Träskända herrgårdspark, Hagalund berättat av hagalundsborna samt mobilguiden om inbördeskrigets viktiga platser i Alberga. I Villa Rulludds mobilguide ingår en frågesport gjord av sjundeklassister för grundskole-elever. Du kan bekanta dig med mobilguiderna med hjälp av mobilapparater med internetuppkoppling på plats och ställe eller på din egen dator i klassrummet. På platsen i fråga aktiveras rutten m.hj.a. GPS-signal. Bekanta dig med stadsmuseets mobilguider på tjänsten Seinätön museo.

GAMLA ESBOBILDER

Hur såg det ut i Esbo förr? Du kan bekanta dig med en del av stadsmuseets bildarkiv på söktjänsten finna.fi. Bilderna som publicerats i Finna kan fritt användas av skolor och andra intresserade.

Bekanta dig med gamla bilder från Esbo på ekm.finna.fi.

Låna historia åt din klass

Med hjälp av Stadsmuseets historiska lånepaket blir historian gripbar och konkret i klassrummet eller på daghemmet. Paketen lånas ut under KAMUs öppettider. Bekanta dig med lånepaketen här. 

NYHETSBREVET FÖR LÄRARE

Beställ Esbo stadsmuseums nyhetsbrev för lärare, så får du info om stadsmuseets evenemang, guidningar och andra tjänster för skolor och daghem.

Beställ nyhetsbrevet här!