För skolor och daghem

Body
Esbo stadsmuseums tjänster för skolor och daghem erbjuder ett kikhål till hur människorna levde förr i tiden

Våra museer, som är belägna i olika delar av Esbo, erbjuder en mångsidig läromiljö för elever i olika åldrar, där man alltid får använda alla sinnen och känna och pröva på olika föremål själv. Esbo stadsmuseums tjänster för skolor är gratis för alla daghems- och grundskole-elever samt för studeranden i andra stadiet och de är en del av Esbos KULPS!-stig

Mer info om tjänster för skolor:

KAMU, Utställningscentret WeeGee
Flitarvägen 5, 02100 Esbo
Ti–sö kl 11–17 tel. 09 816 57052. Bokningar senast 3 vardagar i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9.


Glims gårdsmuseum
Glimsvägen 1, 02740 Esbo
Ti–fre kl 9–16, tel. 09 816 27337. Bokningar senast 3 vardagar i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9.


Villamuseet Villa Rulludd
Rulluddsvägen 15,02260 Esbo
Ti–to kl 13–15 tel. 043 8267 893, förfrågningar och ringbud även kaupunginmuseo(a)espoo.fi. Villamuseet Villa Rulludd är öppet för förhandsbokade grupper ti–to kl 9–13. Bokningar senast en vecka i förväg.


Lagstads skolmuseum
Gamla Lagstadsvägen 4, 02770 Esbo
Vardagar tel. 040 843 4903 (Esbo hembygdsförening), guidningar ordnas enligt överenskommelse ti-fre.


Pentala skärgårdsmuseum
Pentala 44, 02380 Esbo
Pentala skärgårdsmuseum är öppet för skolgrupper i maj och augusti–september 2019.