tis 07.01.2020 09.00 - tor 31.12.2020 18.00

Den eviga sommaren -guidning

Esbo stadsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd - Rulluddsvägen 15

Varför byggdes det villor i Esbo, vad hörde till villabornas sommarfirande och hur tog man sig till villorna? Under guidningen lär vi oss om villalivet i Esbo under 1800–1900-talen och sommarferierna i Kihlmans kultursläkts strandvilla.

Evenemangsplats
Villamuseet Villa Rulludd
Pris
Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper.
Bokningar

Bokningar ska göras minst en vecka före besöket, med undantag för bokningar till Villa Rulludd och Lagstads skolmuseum som ska göras senast två veckor före besöket. Bokningar och förfrågningar görs per telefon. Bokningar ska göras minst en vecka före besöket. Förbokade grupper tas emot på museerna från kl. 9. Guidningarna är kostnadsfria för grupper inom småbarnspedagogik, förskola och skola. Guidningens språk: finska, svenska, engelska, klarspråk (finska) Vi guidar även språkbadsgrupper på svenska och finska. När du bokar en guidning, ange gruppstorlek, elevernas ålder, daghemmets eller skolans namn och kontaktuppgifterna till gruppens ledare. Vi välkomnar elever med särskilda behov. Berätta om gruppens specialbehov när du bokar.

Tis.–tors. kl. 13–15, tfn 043 8267 893 eller kaupunginmuseo@espoo.fi. Villamuseet Villa Rulludd har öppet för grupper enligt överenskommelse tis.–tors. kl. 9–13

Tillgänglighet: Villamuseet ligger på husets övervåning. Villan saknar hiss.

Längd
45-60 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!