tor 08.08.2019 09.00 - lör 05.06.2021 19.00

Lär genom lek! -KULPS -guidningspaket

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

Under museibesöket ser eleverna gamla leksaker och hör om lekar från förr och alla funderar tillsammans hurdant barnens liv var förr. I slutet av museibesöket ingår en lekstund under vilken eleverna lär sig en gammal lek. Längd ca. 45 minuter.

Museets undervisningsmaterial innehåller olika uppgifter som kan göras före eller efter museibesöket. Berätta i samband med bokningen vilken uppgiften klassen kommer att göra så att guiden kan beakta det i sin guidning. Om ni väljer uppgiften "Rita din favoritleksak" kan ni om ni vill donera de färdiga teckningarna till Leksaksmuseet som forskningsmaterial.

Uppgifter

Pris
Gratis.
Bokningar

KULPS!–besök kan bokas på nummer 050 590 0137 eller via e-postadressen lelumuseo[a]hevosenkenka.fi gärna två veckor i förväg.

Åldersrekommendation
1.-2.-åk
Längd
1 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!