lör 09.10.2021 14.00 - 15.30

Kreativ teckning omgiven av konst – Teckning och observation

EMMA - Esbo moderna konstmuseum - Flitarvägen 5

Hur byggs våra synobservationer upp och hur ser vi rummet och uppfattar avstånd? Hur avbildas en tredimensionell värld på tvådimensionellt papper? Vi stiftar bekantskap med några teorier om hur vår varseblivning byggs upp och låter dem inspirera oss till gemensamma teckningsövningar i museilokalerna. Deltagande till priset av en inträdesbiljett. Handledare är bildkonstpedagog Tero Hytönen.

På finska.

Pris
Vuxna 12€ / Under 18 och över 70 år 0€ / Rabattgrupper 10€