ons 29.09.2021 11.00 - sön 12.12.2021 17.00

Leena och Kalle Nio: Målarmaskin

EMMA - Esbo moderna konstmuseum - Flitarvägen 5

Målarmaskin är den första samproduktionen av bildkonstnären Leena Nio som är känd för sina mångskiktade målningar, och Kalle Nio, bildkonstnär, magiker och teaterregissör. Deras installation som bland annat utnyttjar magi, väcker på ett lekfullt sätt frågan om vad det innebär att skapa konst och hur kreativiteten föds.

Varje lördag kl. 13 arrangeras i samband med utställningen en gåtfull föreställning där vi får följa med hur en målning kommer till. Under föreställningen som räcker 30 minuter producerar Målarmaskinen ett nytt verk som sedan infogas i utställningen. Mellan liveföreställningarna finns Målarmaskinen att se som en audiovisuell målningsinstallation i utställningslokalen.

I sitt verk dryftar Leena och Kalle Nio konstnärskapet i dagens allt mer automatiserade värld. Även om den på sätt och vis är teknisk och mekanisk är Målarmaskinen på sitt eget sätt också mänsklig. Verkens tillkomstprocess är överraskande och okontrollerad, och därför inkluderar alla verk som maskinen producerar oförutsägbara detaljer och fel – precis som verk skapade av en människa.

Musik: Samuli Kosminen

Anmälan till föreställningen av Leena och Kalle Nios MålarmaskinEMMAs webplats!

Pris
Vuxna 12€ / Under 18 och över 70 år 0€ / Rabattgrupper 10€