lör 25.09.2021 14.00 - 14.45

Konsten känns för barn

EMMA - Esbo moderna konstmuseum - Flitarvägen 5

På rundturen vårdar vi kroppen med lugna övningar och iakttar vilka känslor konsten väcker i den egna kroppen. Rundturen hålls på utställningen Beröring, och den leds av hälsocoachen Rani Saarinen. För alla åldrar, barn i sällskap med en egen vuxen. Deltagande till priset av en inträdesbiljett.

Pris
Vuxna 12€ / Under 18 och över 70 år 0€ / Rabattgrupper 10€