tor 25.11.2021 10.45 - 11.15

Mullvaden i staden (film)

Vindängen - Vindgränden 6
Men hur skall man lära en trädgårdsmästare att mullvader egentligen är helt nyttiga små kryp? Och vad i världen kan hända en Mullvad i staden? Det får du veta när du bekantar dig med Mullvaden och hans vänner!
30 min.
1 år fyllda


Gällande Covid-19
Vi följer myndigheternas och Esbo stads anvisingar och är därmed beredda för förändringar även på kort varsel. Höstens föreställningar förverkligas med bl.a. begränsad publikmängd och strikta säkerthetsarrangemang.
Evenemangsplats
Vindängensalen - Vindängen
Pris
Fritt inträde, obligatoriska bokningar.