tor 04.11.2021 09.30 - 10.15

Wasa Teater: Det osynliga barnet

Vindängen - Vindgränden
En dockteaterföreställning om Ninni som har blivit osynlig efter att hon behandlats illa. Muminfamiljens omsorg gör att hon sakta börjar synas igen. En föreställning om utanförskap och om att bli sedd.
Text: Tove Jansson
Dramatisering: Mikaela Hasán, Pelle Heikkilä
Regi: Agneta Lindroos
I rollerna: Susanne Marins
Föreställningen är en del av Svenska Veckan och bekostas av Svenska Folktinget.


Gällande Covid-19
Vi följer myndigheternas och Esbo stads anvisingar och är därmed beredda för förändringar även på kort varsel. Höstens föreställningar förverkligas med bl.a. begränsad publikmängd och strikta säkerthetsarrangemang.
Evenemangsplats
Vindängensalen - Vindängen
Pris
Fritt inträde, obligatoriska bokningar.