sön 10.10.2021 14.00 - 15.30

Säg det i toner - Flimrande filmlåtar

Vindängen - Vindgränden 6
De traditionella allsångskvällarna har omvandlats till stunder där berättelserna bakom sångerna och musiken får huvudrollen. 

Tema för konserten är filmmusik!
Gäster: Hanna Kronqvist och Henrik Wikström
Ledare: Benny Törnroos


Gällande Covid-19
Vi följer myndigheternas och Esbo stads anvisingar och är därmed beredda för förändringar även på kort varsel. Höstens föreställningar förverkligas med bl.a. begränsad publikmängd och strikta säkerthetsarrangemang.
Evenemangsplats
Vindängensalen - Vindängen
Pris
Fritt inträde, reservera plats via Lippu.fi (serviceavgift 1,5 €).