lör 28.08.2021 21.00 - 21.30

Esbodagen: Ljuscirkus Spektri

Vindängen - Vindgränden 10
Efter solnedgången njuter vi av led-ljusets färgstarka sken.
Föreställningen är en del av Esbodagens program.
www.espoopaiva.fi

Med hänvisning till myndigheternas corona-anvisingar, har vi begränsat publikmängden till 2 x 50 personer. Detta innebär att förhandsanmälan krävs, länken nedan.
 

Gällande Covid-19
Vi följer Esbo stads och myndigheternas anvisningar gällande Covid 19 och är därmed vid behov förberedda för snabba förändringar.
Höstens föreställningar har ytterst begränsad publikmängd (som i mån av möjlighet ökar) för att trygga säkerhetsavstånden. Våra säkerhetsarrangemang kan läsas på vår hemsida.

Evenemangsplats
Vindängens bollplan
Pris
Fritt inträde.