fre 05.11.2021 19.00 - 21.00

Tapiola Sinfonietta: Återspelningar

Esbo kulturcentrum, Tapiola Sinfonietta - Kulturplatsen 2 02100 Esbo


Janne Nisonen
, violinist-dirigent

Joonas Kokkonen: ”...durch einen Spiegel...”
Kaija Saariaho: Nymphéa Reflection
François-Joseph Gossec: Symfoni för 17 stämmor F-dur

Trots sina olikheter som tonsättare har både Joonas Kokkonen och Kaija Saariaho i den här konsertens stycken närmat sig det mystiska som inte kan beskrivas i ord. Kokkonens ”...durch einen Spiegel...” har fått sin inspiration ur en religiös visionsliknande upplevelse, medan den impressionistiska mästaren Claude Monets näckrosmålningar har varit en impuls till de mystiska klangvärldarna i Saariahos Nymphéa Reflections. Den belgisk-franske ”revolutionstonsättaren” François-Joseph Gossecs Symfoni för sjutton stämmor bjuder på klassicistiska stämningar.

Konsertpresentation (på finska) kl. 18.15-18.35 i Tapiolasalen, Kimmo Korhonen

Biljettföselningen inleds 9.8.2021

Evenemangsplats
Esbo kulturcentrum
Pris
Biljetter från 29/23/12 € + leveransavgift (från 1 €)