tis 04.05.2021 10.00 - 10.40

Teatern Taimine: Lyckans manifest

Sellosalen - Musikantplatsen 1 A

Tis 4.5 kl. 10.00 (KULPS! årskurs 7–10)

Pjäsen handlar om ishockeyspelaren Hannes och hans klasskamrat Emma, som båda är trötta på stress och press; man borde klara av allting och alltid vara perfekt. Den lilla föreställningen ställer stora frågor: Hur vill vi leva? Hur blir vi lyckliga? Och vem är det som bestämmer vad som är framgång?

Rekommenderas för barn i högstadieåldern
Längd 40 min
Föreställningen är tvåspråkig (finska/svenska)

Biljetter 6 euro, bokning sellosali@espoo.fi eller tfn 050 494 6833 vardagar kl. 15–17.
Gratis för KULPS!-grupper på årskurs 7–10.

Evenemangsplats
Sellosalen

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!
Pris för grupper:

Biljetter 6 euro, bokning sellosali@espoo.fi eller tfn 050 494 6833 vardagar kl. 15–17.
Gratis för KULPS!-grupper på årskurs 7–10.