lör 05.12.2020 14.00 - 15.30

Kreativ teckning omgiven av konst – Mot ljuset

EMMA - Esbo moderna konstmuseum - Flitrarvägen 5

Hur kan man teckna bara ljus, utan föremål eller objekt? Den sista gången vi ordnar kreativ teckning utforskar vi ljusets olika temperaturer, mjukheter, hårdheter, reflektioner och riktningar. Handledare är bildkonstpedagog Tero Hytönen.

Lär dig gestalta världen via teckning, bli bekant med tecknandets grundläggande element i en avspänd atmosfär i EMMAs utställningslokal. Både nybörjare och längre hunna tecknare är välkomna. Deltagandet och teckningsredskapen ingår i museibiljetten.

Pris
Vuxna 12€ / Under 18 och över 70 år 0€ / Rabattgrupper 10€