tor 05.11.2020 09.30 - 10.00

Wasa Teater: Det osynliga barnet

Vindängen - Vindgränden 6
En dockteaterföreställning om Ninni som har blivit osynlig efter att hon behandlats illa. Muminfamiljens omsorg gör att hon sakta börjar synas igen. En föreställning om utanförskap och om att bli sedd.
Text: Tove Jansson
Dramatisering: Mikaela Hasán, Pelle Heikkilä
Regi: Agneta Lindroos
I rollerna: Susanne Marins

Föreställningen är en del av Svenska Veckan och bekostas av Svenska Folktinget.
www.svenskaveckan.fi
Evenemangsplats
Vindängensalen
Pris
Fritt inträde men obligatoriska bokningar.

För lärare och fostrare

Pris för grupper:

Fritt inträde, obligatoriska bokningar.