lör 14.11.2020 14.00 - 15.30

Från ö till ö

Vindängen - Vindgränden 6
Segla, blott att segla är nödvändigt. Livet är enda lång seglats! Eller Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå! Eller någon annan metafor som anspelar på livets seglats.

En konsert där skärgården och sjökortet blir till musik och minnen.
Medverkande Henrik Wikström, Calle Pettersson och Benny Törnroos.

ca 80 min. (utan paus).

Om Covid-19
Publikantalet i salen är ytterst begränsat, därav två konserter (kl. 14 och kl. 17), för att behålla liten publikmängd och trygga avstånd och ge möjlighet för kunden att tryggt njuta av konsertupplevelsen.
Tack för att du använder ansiktsmask, det gör vi alla – både personal och konsertbesökare.
Vi följer Esbo stads och myndigheternas säkerhetsanvisningar. Våra säkerhetsarrangemang i helhet hittar du här

 
Evenemangsplats
Vindängensalen
Pris
Biljetter: 15 € (inkl. serviceavgiften) från www.lippu.fi