tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 09.00

Djursagor KULPS! -besök

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

På Djursagor-visiten dyker vi in i sagornas värld. Visiten innefattar guidningen Djursagor, Djurkompisar-handdockaverkstaden samt en fördjupande uppgift. Grupper på över 15 barn delas itu så att ena hälften guidas medan andra hälften arbetar med en uppgift på egen hand i verkstaden, och så byter grupperna om. Längd ca 1,5 h.

På Djursagoturen får barnen lyfta fram kort med djur från “sagomormors” ficka och söka efter djurleksaker på museet. Då djurleksaken hittas på museet berättar guiden en saga om djuret i fråga. Till slut skapar gruppen en egen liten djursaga via sagotering.

I Djurkompisar-verkstaden bekantar vi oss med framställning av och lek med handdockor. I verkstaden får barnen utforma och tillverka en egen djurhanddocka och öva på att använda den.

Gruppstorleken max. 30 barn. Tider bokas mån – fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor i förhand

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
för förskolor
Längd
45 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!