tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 09.00

Leksakerna berättar KULPS! -guidning

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

På guidningen Leksakerna berättar bekantar vi oss med de äldsta leksakerna i basutställningen Båten kommer lastat med leksaker och lyssnar på deras berättelser. Vad har den 100-åriga dockan Anna-Liisa eller den 110-åriga björnen från stationen att berätta?

Besöket innefattar guidningen och en fördjupande uppgift. Grupper på över 15 barn delas itu så att ena hälften guidas medan andra hälften arbetar med en uppgift på egen hand i verkstaden, och så byter grupperna om. Längd ca 1 h.

Gruppstorleken max. 30 barn. Tider bokas mån – fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor i förhand.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
för förskolor
Längd
45 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!