fre 15.01.2021 10.00 - fre 03.12.2021

RD TRDN - en föreställning om mod och ett rep

TOTEM-teatern -

RD TRDN är riktad till lågstadieelever och baserar sig på den grekiska mytologin. Atens prins Theseus står inför en skrämmande uppgift: han måste stiga in i den mörka la-la-labyrinten, där monstret Minotauros med tjurhuvudet bor. Theseus får hjälp av sin galna släkt, av Kretas prinsessa Ariadnes kärlek och naturligtvis av publiken. Föreställningen spinner fram historien mellan människorna och lyssnar på repets sätt att berätta: genom att förbinda och öppna sig, längs trådar och nätverk. Med hjälp av repet och publiken gestaltas berättelsen och dess personnätverk. RD TRDN är en myt, en lovsång till mod och en gåta, som vi löser tillsammans med publiken.

Den mycket populära föreställningen RD TRDN från 2014 är nu tillbaka på repertoaren. Regissören Tuomas Laitinen förnyar modigt performanskonsten och dramaturgen Katariina Numminen är meriterad som en utvecklare av nutidsteater. I Laitinens och Numminens RD TRDN -föreställning utgår man från åskådaren och fokuserar på delaktighet samt utveckling av barnteatergenren.

I samband med föreställningen ordnas också publikarbete som hjälper eleverna nysta upp och binda ihop teman ur föreställningen, så som sociala nätverk, rädsla och hur man kan övervinna den. Alla skolor som beställer föreställningen får ett skriftligt för- och efterarbetsmaterial samt MNSTR-verkstaden. Föreställningen, det skriftliga materialet och verkstaden utformar tillsammans en pedagogisk helhet som uppmuntrar eleverna att utveckla sitt eget förhållande till konsten. Fråga gärna mer om publikarbetet!

Regissör: Tuomas Laitinen | Dramaturg: Katariina Numminen | Scenografi och ljusdesign: Ainu Palmu | Kostym: Milla Martikainen | Ljuddesign: Johannes Vartola | På scen: Jan-Christian Söderholm och Päivi Rissanen | Publikarbete: Camilla Anderzén | Produktion: TOTEM-teatern /Jonna Sundberg

Nypremiär 28.10.2020 i Esbo, föreställningen finns på repertoaren hösten 2020 och hela spelåret 2021.

Som utrymme passar en gymnastiksal eller motsvarande, det behövs 7x7m utrymme mitt på golvet för scenografin. Publiken sitter på golvet på scenutrymmets fyra sidor.

Dessutom behövs kraftström (16/32A). TOTEM-teatern har med sig all teknisk utrustning som används i föreställningen.

TOTEM-teaterns föreställningar och verkstäder beställs till skolan. P.g.a. undantagsförhållanden kan föreställningen våren 2021 beställas för mindre grupper än vanligt, t.o.m. enskilda klasser (normalt krävs det minst 65 elever för KULPS-föreställningar) och då får man också tillhörande verkstäder för dessa elever, en verkstad/klass. Verkstäderna är inte obligatoriska, men de hör till TOTEM-teaterns En gång per läsår KULPS!-helhet. Skolan kan beställa flera föreställningar som KULPS!-tjänst.

Även andra elever från skolan kan delta i TOTEM-teaterns föreställning (sammanlagt max. 200 elever/föreställning) utan att dessa elever använder sina En gång per läsår KULPS!-besök. Se ändå till att rekommenderade säkerhetsavstånd kan beaktas. De här eleverna kan då använda sina En gång per läsår KULPS!-besök på något annat. Alla elever, som deltagit i TOTEM-teaterns föreställning och verkstad, får dessutom delta i Så ofta du vill KULPS!-besök.

Kan beställas: hösten 2020 vecka 45 & vecka 46, samt hela året 2021.

Greppa repet och boka snabbt - det finns endast ett begränsat antal föreställningar och verkstäder!

Evenemangsplats
Föreställningen och verkstäderna beställs till skolan.
Pris
TOTEM-teaterns föreställningar och verkstäder beställs till skolan och är som KULPS!-tjänst avgiftsfria för skolan. (se mer info nedan) Normalpris 570 €/föreställning.
Bokningar

Förfrågningar och bokningar:

Producent Jonna Sundberg 

tuottaja@totemteatteri.com, tel.050-547 0047

www.totemteatteri.com 

Åldersrekommendation
6-12 år
Språk
svenska
Längd
ca 45 minuter

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!
Pris för grupper:

TOTEM-teaterns föreställningar och verkstäder beställs till skolan och är som KULPS!-tjänst avgiftsfria för skolan. Normalpris 570 €/föreställning. 

P.g.a. undantagsförhållanden kan föreställningen våren 2021 beställas för mindre grupper än vanligt, t.o.m. enskilda klasser (normalt krävs det minst 65 elever för KULPS-föreställningar) och då får man också tillhörande verkstäder för dessa elever, en verkstad/klass. Verkstäderna är inte obligatoriska, men de hör till TOTEM-teaterns En gång per läsår KULPS!-helhet. Skolan kan beställa flera föreställningar som KULPS!-tjänst.

Även andra elever från skolan kan delta i TOTEM-teaterns föreställning (sammanlagt max. 200 elever/föreställning) utan att dessa elever använder sina En gång per läsår KULPS!-besök. Se ändå till att rekommenderade säkerhetsavstånd kan beaktas. De här eleverna kan då använda sina En gång per läsår KULPS!-besök på något annat. Alla elever, som deltagit i TOTEM-teaterns föreställning och verkstad, får dessutom delta i Så ofta du vill KULPS!-besök.