mån 01.06.2020 11.00 - sön 25.04.2021 17.00

Tarvaspää – 500 år framåt i tiden - Museet är tillfälligt stängt pä grund av Covid-19.

Gallen-Kallelamuseet - Gallen-Kallelas väg 27

Under åren 1911-13 uppfördes Akseli Gallen-Kallelas ateljéslott Tarvaspää på Linudden, intill Villa Linudd som hörde till Alberga gård. ”Det är inte för oss som jag bygger, utan för de kommande 500 åren”, konstaterade Gallen-Kallela om sin ateljé. Sedan dess har drygt 100 år förflutit.

I centrum för utställningen står ateljéslottets arkitektur, uppförandet av byggnaden, det vardagsliv som utspelat sig där – utan att för den skull glömma bort byggnadens framtid.

Guidade visningar på svenska sedan juli den sista söndagen i månaden kl. 14.

Evenemangsplats
Gallen-Kallelan Museo
Pris
Vuxen 10€
Pensionär 7€
Studerande 5€
Arbetslösa 5€
Under 18 år gratis inträde
Med Kaikukortti gratis inträde
Med Museikortet gratis inträde
Språk
finska, svenska, engelska
Längd
1.6.-30.8. öppen dagligen 11-18, 1.9.-25.4. ti-lö 11-16, sö 11-17

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!
Pris för grupper:

Gratis för KULPS-grupper, för andra skolgrupper 30€/grupp