tor 08.08.2019 09.00 - lör 05.06.2021 09.00

Museistig KULPS! -guidning

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

Guidningen Museistig erbjuder lekfullt huvudbry för eleverna. Ledda av gåtor och svar bekantar vi oss med samlingarna i museets Ett skepp kommer lastat -grundutställning, och lär oss samtidigt om gångna tiders barndom, leksaker och lekar. Grupper på över 15 barn delas i två, så att hälften guidas medan andra hälften arbetar med uppgifter på egen hand, och så byts de om. Längd 1h.

Maximigruppstorlek 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
1.-6.-åk
Längd
1 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!