tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 19.00

Fordonslek Express -KULPS! besök

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

På visiten till Leksaksmuseet betraktar vi trafiken från många olika synvinklar. Visiten innefattar guidningen Fordonslek Express och verkstaden Neppisbil.

På guidningen Fordonslek Express leder trafikledaren och ledtrådsföremålen skolklassen till att bekantas med trafiken på land, luft och hav. På guidningen färdas vi i specialutställningen Fordonslek och diskuterar trafikens historia, barns trafikleksaker och -lekar, trafikfostran, barnens resor i olika tider samt trafikens miljöpåverkan.
Längd ca 45 minuter.

I Neppisbilverkstaden bekantar vi oss med en över femtioårig finsk leksak, som är fortfarande i bruk. Barn har lekt med hjulförsedda leksaker sedan dess att hjulet uppfanns. I verkstaden kommer barnen att sätta ihop och modifiera en egen version av den klassiska neppisbilen.
Längd ca 45 minuter.

Grupper på över 15 barn delas i två, så att hälften guidas medan andra hälften arbetar i verkstaden och så byts de om.
Hela visiten tar ca 90 minuter


Maximigruppstorleken är 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
3.-6.-klasserna
Längd
1,5 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!