lör 18.05.2019 11.00 - 17.00

Internationella museidagen på Glims gårdsmuseum

Esbo stadsmuseum, Glims gårdsmuseum - Glimsvägen 1, Esbo
kl. 11–13 Verkstad: vävning
kl. 13 Guidning på finska: Maatilasta museoksi
kl. 13–15 Hantverksuppvisning: knyppla spets. Espoon pitsinnyplääjät ry.
kl. 15 Kino Riihi visar
Evenemangsplats
Glims gårdsmuseum
Pris
Inträdesavgift 4/3 €. Under 18-åringar gratis inträde. Onsdagar gratis inträde. I juni, juli och augusti från kl. 15 gratis inträde. Årskort 15 €. Gratis inträde med Kaikukortti. Gratis inträde med Museikortet.