tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 19.00

1900-tal sett med barns ögön Guidningspaket KULPS! besök

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

1900-talet sett med barns ögon -guidningspaketet innehåller en förhandsuppgift, ett besök på Leksaksmuseet samt en efterhanduppgift. Målet är att konkretisera den historiska undervisningen man får i skolan: på vilka sätt har vanliga människor och speciellt barn upplevt händelserna som man läser om i skolböckerna? Med hjälp av förhandsuppgiften uppmuntras eleverna till att minnas den egna barndomen och till att fundera på hurudan Finland var då. Under guidningen bekantar sig eleverna i smågrupper med museets grundutställning och funderar tillsammans på hur historiska händelser har synts i barns liv under olika tider på 1900-talet. På vilket sätt kan leksaker spegla sin tid? Under besöket får eleverna tillfälle att utöva sin kreativitet med att utföra en skrivuppgift i smågrupper. Till slut gås skrivuppgifterna genom muntligt tillsammans. Med hjälp av efterhandsuppgiften återkommer man senare i skolan eller hemma till det man upplevt och lärt sig på besöket.

Guidningen passar utmärkt som repetition till historielektionerna i klass 8. Längd ca 1 timme.

Pris
Gratis.
Bokningar

KULPS! -besöket kan reserveras per telefon 050-5900137 eller per epost lelumuseo[a]hevosenkenka.fi helst två veckor i förhand.

Åldersrekommendation
7-9 åk
Längd
1 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!